Nákupný košík Prázdny

Celkom za: 0 €
!
Kovaný (kovový) nábytok - IRON ART
Kovaný nábytek IRON ART
Kovaný nábytek IRON ART Kovaný nábytek IRON ART Kovaný nábytek IRON ART Kovaný nábytek IRON ART
   
 
Aktuality
24.02
2022

 

Již nyní na e-shopu

 
 
08.04
2022

 

Pozrite si nové realizácie...

 
 
19.06
2018

 

Riešite spanie pre hostí alebo pre deti? Praktická prístelka pre kvalitný spánok je vhodná ku

 
 
23.06
2014

 

Von Roll Restaurant Luková sa stala najobľúbenejšou horskou reštauráciou v medzinárodnom syst

 
  
   

Obchodné podmienky

Oboznámte sa, prosím, s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami:
Pre obchodné vzťahy mezi firmou IRON - ART, s.r.o. a zákazníkom platia  výhradne tieto všeobecné obchodné podmienky.

Uzatvorenie zmluvy
Zobrazenie výrobkov v online shope nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len  nezáväzný on-line katalóg. Po zadaní vašich osobných dát a kliknutím na tlačítko „Objednať“ v ďalšom kroku objednávkového procesu zadávate záväznú objednávku v košíku obsiahnutého tovaru. Automatické potvrdenie o odoslaní objednávky na spracovanie  následuje bezprostredne po dokončení objednávky. Kupná zmluva vzniká potvrdením Vašej objednávky pracovníkom firmy IRON - ART, s.r.o. alebo dodaním tovaru. Pokiaľ počas 2 týždňav neobdržíte žiadne potvrdenie  objednávky alebo dodávku od nás, nieste svojou objednávkou ďalej viazaníi.

Cena, platobné podmienky
Cena výrobkov je  stanovena v EUR vrátane 21% DPH.
Platiť môžete týmito spôsobmi:
1. predom  bankovým prevodom na účet firmy IRON - ART, s.r.o.
2. dobierkou
3. v hotovosti pri osobnom odbere tovaru
Pri platbe predom bankovým prevodom je potrebné preveďte platbu  do 7 dní od obdržaní potvrdenej objednávky. Bankové údaje našej spoločnosti vrátane čísla účtu na ktorý je potrebné odoslať platbu nájdete na potvrdení objednávky.

Termín a spôsob dodania
Nábytok je vyrábaný individuálne, osobitne pre každého zákazníka. Tento proces výroby je časovo náročný a z tohto dôvodu je termín dodania v rozmedzí 4-5 týždňov od zaplatenia zálohy  a obdržania celej  čiastky na účet firmy IRON - ART, s.r.o.
O termíne dodánia  vás budeme v priebehu výroby pravidelne informovať. Pokiaľ budete chcieť vedieť aktuálny stav vašej zákazky, kontaktujte nás na: objednavky@iron-art.cz (pri komunikácii prosím uveďte číslo objednávky).
Doprava je zabezpečovaná prepravnou spoločnosťou. Dopravu vybavuje firma IRON - ART, s.r.o. pokiaľ nie je zákazníkom písomne navrhnutý iný spôsob dopravy. Dopravca vás bude vopred informovať na telefónnom čísle, ktoré ste zadali pri registrácii a dohodne s vami čas dodania zásielky.
Sťahovanie výrobkov nie je súčasťou dopravy.
Pred potvrdením dokumentov o prevzatí dopravcovi prosím skontrolujte, či nie je poškodený obal prípadné poškodenie zapíšte do prepravných listov..

Výhrada vlastnictva
Tovar zostáva  až do úplného zaplatenia majetkom firmy IRON - ART, s.r.o.

Záruka
Záruka sa riadi  zákonnými ustanoveniami. Predĺžená 10 ročná záruka sa vzťahuje len na pevnosť a stabilitu konštrukcie (t.j. na pevnosť zvarov a stabilitu konštukcie). Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené zlou manipuláciou, udržbou alebo nevhodným používaním.
Zoberte prosím na vedomie, že pri ručne výrábaných výrobkoch sú možné nepatrné odchylky oproti údajom v prospektoch, ukážkam, vzorom alebo ponukám v rozmere, farbách a ďalšom popise. Pri uplatnení reklamácie musí zákazník predložiť faktúru a dodací list. Charakteristickou vlastnosťou ručne kovaných výrobkov je nerovnosť povrchu daná tepelným a ručným spracovaním (stopy po úderoch kladiva atď.).

Právo na vrátenie tovaru

Obdržaný tovar je možné bez udania dôvodu do dvoch týždňov vrátiť zaslaním späť. Lehota začína plynúť obdržaním tohto poučenia v textovej forme (napr. ako list, fax, e-mail), nie však pred doručením tovaru príjemcovi. Dopravné pri vrátení tovaru hradí objednávateľ. Len u tovaru, ktorý nie je možné zaslať ako balík /napr. nekladný náklad/, môžete tovar vrátiť podaním žiadosti o vrátenie. Na dodržanie lehoty stačí včasné odoslanie tovaru, alebo žiadosti o vrátenie. Vrátený tovar, alebo žiadosť o vrátenie musia byť zaslané na adresu: IRON - ART, s.r.o, 565 42 Vraclav 188, alebo e-mail: objednavky@iron-art.cz.  Pri žiadosti o vrátenie bude tovar vyzdvihnutý u Vás a dodávateľ má právo na na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
Dodávateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi zapatené finančné čiastkynajneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

Následky vrátenia tovaru

V prípade vrátenia tovaru môže dodávateľ požadovať po odberateľovi úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Súčasťou týchto nákladov  múžu byť okrem ceny dopravného a prípadného  zabalenia výrobku nanovo aj náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu a to v prípade, že tovar javí viditeľné známky používania.

Vrátenie sa nevzťahuje na:
tovar zhotovený na objednávku, alebo jednoznačne upravený podľa osobných potrieb alebo ktorý je povahou veci na vrátenie nevhodný.


Ochrana dát, zisťovanie, spracovanie a použitie osobných údajov.

Osobné údaje budú zisťované len vtedy, pokiaľ nám ich dobrovoľne uvediete  v rámci vašej objednávky tovaru, pri otvorení zákazníckeho účtu, alebo pri registrácii na zasielanie newslettrov.  Bez vašeho výslovného súhlasu použijeme vami poskytnuté osobné dáta výhradne pre spracovanie vašej objednávky. Po úplnom vybavení objednávky a úplnom zaplatení kúpnej ceny budú vaše dáta uložené na ďalšie použitie a po uplynutí obchodných a daňových predpisov zmazané, pokiaľ ste nedali na ďalšie použitie vašich dát  výslovný súhlas. Ak sa prihlásite k odberu našich newsletterov, bude vaša e-mailová adresa s vaším súhlasom používaná na reklamné ôčely, kým sa z odberu newslettrov neodhlásite.


Šírenie  osobných údajov

Bez vášho výslovného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu nebudeme poskytovať vaše osobné údaje  vrátane vašej adresy domu a e-mailovej adresy tretím stranám.Toto sa nevzťahuje na našich subdodávatéľov, ktorí potrebujú vaše dáta na vybavenie vašej objednávky (napr. firma poverené dopravou a banka poverená vybavením platby). V týchto prípadoch prípadoch sa však objem dát obmedtuje na nevyhnutné minimum. Vaše chránené záujmy budú  podľa zákonných ustanovení zohľadnené. Postúpenie tretím stranám nebude následovať.

Bezpečnosť dát
Vaše osobné údaje budú prenášané cez internet. Naše webové stránky a ďalšie systémy chránime technickými a organizačnými prostriedkami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo spracovaniu osobných údajov nepovolanými osobami. Prístup k vášmu osobnému účtu je možný len po zadaní vášho osobného hesla. S vašimi prístupovými informáciami by ste napriek tomu mali zaobchádzat ako s dôvernými a po skončení komunikácie s nami okno prehliadača zavrieť, hlavne ak používate počítač spoločne s ostatnými.

Informácie

Máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu, opravu, zablokovanie, zmazanie vašich uložených osobných údajov.
Našu zákaznícku službu múžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod. na tel/fax: 00420 465 482 272, nebo e-mail objednavky@iron-art.cz (pri komunikácii s nami vždy uveďte číslo našej faktúry).

   
 
 
 
Copyright © 2011 Kovaný nábytok IRON-ART s.r.o. - Všetky práva vyhradené | Vytvorilo štúdio Pixel Design | Redakčný systém Web-SOUL | Odkazy